2324071475 6947807423 32ο χλμ Δράμας - Θεσσαλονίκης, Ροδολίβος, Σέρρες
ΠΡΟΣΦΟΡΑ 200€
ΠΡΟΣΦΟΡΑ 300€
ΠΡΟΣΦΟΡΑ 450€
ΠΡΟΣΦΟΡΑ 1390€
ΠΡΟΣΦΟΡΑ 950€
ΠΡΟΣΦΟΡΑ 720€